دانلود رایگان


ارزيابي رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خودكنترل - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضی از مصالح مهندسی در محدوده الاستیک خلاصه نمی شود. جهت تعیین رفتار واقعی توده های سنگی, مطالعه رفتار سنگ ها در

دانلود رایگان ارزيابي رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خودكنترل فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32

عنوان:
ارزيابي رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده
از دستگاه آزمايش خودكنترل
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

چكيده 1
رفتار شكننده و خميري 2
مفهوم اندركنش ماشين – نمونه (مفهوم ماشين ، نرم و سخت) 5
عامل مؤثر در شكست كنترل شده سنگها در ماشين آزمايش 8
اصول و مباني دستگاههاي خود كنترل 16
خلاصه اي از مطالعات انجام شده و نتايج حاصل از آن توسط دستگاه خودكنترل 20
نتيجه گيري 28
خلاصه و پيشنهاد 30
منابع 31
چكيده
مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضي از مصالح مهندسي در محدوده الاستيك خلاصه نمي شود. جهت تعيين رفتار واقعي توده هاي سنگي، مطالعه رفتار سنگ ها در تمام مراحل بارگذاري حتي پس از نقطه مقاومت نهايي، شكست و خرابي كامل سنگ نيز امري ضروري است. به همين دليل ارزيابي رفتار و مطالعه جامع سنگ ها در آزمايشگاه توسط دستگاههاي عادي آزمايش ( كه صرفاً قادر به بارگذاري سنگ تا مقاومت نهايي سنگ هستند) را نمي توان به طور كامل انجام داد و نياز به دستگاه هاي پيچيده و پيشرفته و مجهز به امكانات الكترونيكي است. اين نوع دستگاه ها در مكانيك سنگ تحت عنوان خود كنترل ( servo- control) مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله سعي شده است تا حدودي مكانيزم رفتاري سنگ ها در بارگذاري، كاربرد منحني هاي كامل تنش- كرنش سنگ ها، انواع آزمايش هايي كه توسط اين نوع دستگاه ها در دنيا انجام شده است و در پايان اندركنش ماشين- نمونه، تاثير سختي ماشين و نمونه در بدست آوردن اين نوع منحني ها و به طور كلي اصول و كليات دستگاه هاي خود كنترل به تفصيل پرداخته شود.
كلمات كليدي: رفتار شكننده، رفتار خميد، خود كنترل، تنش. كرنش، سختي
رفتار شكننده و خميري
سنگ ها در اثر بارگذاري و اعمال تنش دچار دو نوع شكست مي گردند. يكي شكست شكننده است و ديگري رفتار خميري مي باشد
شكست شكننده وقتي اتفاق مي افتد كه توانايي سنگ در تحمل بار با افزايش تغيير شكل كاهش مي يابد. شكست شكننده اغلب مرتبط با تغيير شكل دايمي كوچك يا بدون تغيير شكل دايمي قبل از شكست نهايي بوده و به شرايط آزمايش بستگي دارد كه ممكن است به صورت ناگهاني و انفجار گونه رخ دهد. شكست ناگهاني و انفجار گونه سنگها در معادن عميق و با سنگ هاي سخت رخ مي دهد. در شكل (1) منحني تنش- كرنش شكننده ارائه شده است.
شكل 1- منحني تنش- كرنش شكننده در فشار ت محوري
ماده اي داراي رفتار خميري مي باشد كه بتواند تغيير شكل دايمي را بدون از دست دادن توان خود در تحمل بار ادامه دهد. اكثر سنگ ها در فشارهاي جانبي و درجه حرارت هايي كه در كارهاي عمراني و معدني با آنها مواجه مي شويم، رفتاري شكننده دارند. ميزان خميري با افزايش فشار جانبي و افزايش درجه حرارت افزايش مي يابد، ولي در سنگ ها هوازده، توده هاي سنگي شديداً درزدار و بعضي از سنگ ها مثل سنگ هاي تبخيري نيز در شرايط معمول مهندسي پديده خميري اتفاق مي افتد. در شكل (2) منحني تنش- كرنش خميري ارائه شده است.
شكل 2- منحني تنش- كرنش براي رفتار خميري در فشار
افزايش فشار جانبي، سنگ را به مرحله انتقال از شكنندگي به خميري مي رساند. اين مرحله، حدي از فشار جانبي است كه رفتار سنگ از نوع شكننده به خميري كامل انتقال مي يابد. بايرلي (3) فشار انتقال از شكنندگي به خميري را حدي از فشار جانبي تعريف كرده است كه در آن تنش مورد نياز براي تشكيل صفحه شكست در نمونه سنگ برابر با تنشي است كه موجب لغزش روي آن صفحه مي شود.
ارزیابی


رفتار


تنشکرنش


سنگها


با


استفادهعنوان


دانلود مقاله ارزیابی رفتار تنش کرنش سنگها با استفاده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت حسابداري مخارج تامين مالي

حلیه المتقین

آموزش جمع های چند گانه در پایه ی اول به شیوه ی مجسم و نیمه مجسم

پاورپوینت درباره آبله مرغان

تحقیق در مورد معرق کاری 10 ص

پاورپوینت سمينار درس تربيت بدني

پاورپوینت درس 2 فارسی هفتم ( چشمه معرفت )

پاورپوینت درمورد حسابرسی 2 رشته حسابداری

اشتباهات مديران منابع انساني 12 ص

پکیج بزرگ معماری