دانلود رایگان


دانلود روش اجرائی طـرح اســتراتژيک فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود روش اجرائی طـرح اســتراتژیک

دانلود رایگان دانلود روش اجرائی طـرح اســتراتژيک فرمتdoc 3صفحه
روش اجرائی طـرح اســتراتژيک
  1. هدف:
هدف از اين روش بيان نحوه تعيين طرحهاي استراتژيك و ايجاد ساختار و سيستم مناسب به منظور توسعه فعاليتها و بهبود عملكرد مالي، عملياتي، كيفيتي و موارد مربوط به مشتري مي باشد.
  1. محدوده اعتبار :
نماينده مديريت مسئوليت تهيه طرح استراتژيك را با همكاري ساير مديران شركت برعهده دارد . تصويب طرح استراتژيك بر عهده مدير عامل مي باشد . نظارت و پيگيري طرح تهيه شده در قالب جلسات بازنگري مديريت و جلسات ادواري مديران به عهده نماينده مديريت مي باشد .
  1. شرح مسئوليتها:
نماينده مديريت مسئوليت تهيه طرح استراتژيك را با همكاري ساير مديران شركت برعهده دارد . تصويب طرح استراتژيك بر عهده مدير عامل مي باشد . نظارت و پيگيري طرح تهيه شده در قالب جلسات بازنگري مديريت و جلسات ادواري مديران به عهده نماينده مدير يت مي باشد .
  1. واژگان تعاريف :
ندارد .
  1. روش اجراء:
مديريت كارخانه شب شکن بر اين اعتقاد مي باشد كه بهبود محصولات، فرآيندها، كيفيت و رضايت كامل مشتري، مي بايست با اهدافي مشخص و شفاف بيان شود. هدف طرح استراتژيك توسعه اين اهداف از طريق برنامه ريزي استراتژيك است.
همه مديران، اطلاعات، تجربيات و پيشنهادات مورد نياز براي تهيه طرح استراتژيك را ارائه مي دهند. نماينده مدير يت مسئول گردآوري و بررسي اطلاعات مربوط به بازار، رقبا و انتظارات مشتري هستند .
طرح استراتژيك اهداف كوتاه مدت ( يكساله) و بلند مدت (بيش از يكسال) را پوشش مي دهد. مباني تشكيل دهنده طرح استراتژيك عمدتا عبارتند از :


دانلود روش اجرائی طـرح اســتراتژیک


روش اجرائی طـرح اســتراتژیک


فرم روش اجرائی طـرح اســتراتژیکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک صنعتی با استفاده از روش ...

پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک صنعتی با استفاده از روش Miltenburg ... ادامه و دانلود.

دانلود پاورپوینت مقاله تئوری صف

برای دانلود رایگان ... مراحل و روش هاي تدوين برنامه ريزي استراتژيک ... اسلاید روش ...

طرح اجرائی در معماری داخلی

معماری داخلی مقاله طرح اجرائی در معماری داخلی دانلود مقاله طرح اجرائی در معماری ...

برنامه ریزی استراتژیک | خدمات رایگان پیاده سازی سیستمهای ...

دانلود فرم طرح کیفیت بازرسی (itp) مربوط به cd8. ... دانلود روش اجرائی گزارش ...

پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک صنعتی با استفاده از روش ...

پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک صنعتی با استفاده از روش Miltenburg ... ادامه و دانلود.اسکچاپ 3 بعدی : موزه 15 (موزه سازه ای)

پاورپوینت درباره اورژانس‌هاي روانپزشكي

سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان